Ducas ca. (1834). Corpus scriptorum historiae byzantinae Ducae Michaelis Ducae nepotis historia by.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

15 τη 1 5 5 4. 5. ι5λ τι.6 τ154 τ ττν1ν584 5 B π ε γτι θιυιτλ. Φμθθυυλ. 12νθκ ζλοθυε. ἷͅαρ. τ. Οεπεταίονκιπ σο ἐδασπο αα’ Ονίκὶ πατίτυίαεπππ ονευί επαττατίο. ατποτναπ εἰαστοτκασπ α ΟΗΗνίμερ φᾶ Ορρεαττίπὶ ἰνπίία επα- πεναείο. α Οοπεαπιίπο αα Πμμίτίαπκιπι, α Πμειῖνπίατο αα ἷρπεθαυι- εἴττασυ κε ἐνανιαν,. οὐ δί κα Μ̓ακίκα Ο͂ρνπικνιισπ. δνευὶκ ἀπίπνεφε ἰπ- σεταονιιαα Ὁ͂σοέίθασογακπ εναππεγαζὶο αᾀ κινδεππ α Παίνίκ σαγιαππ. 2. Ὁ̓πφεναιοταιπ ἄη ετδοα α Παείπίε γαροτα κενίε. Μίγθακυ Νααμρύν- δοταπ φνίππτιτ. Δείαῳ πιίπονίε . φ̓μαα Λπαεοε͂ία β̓ίγίθατ, ειαιιιε. Ἐμλν- ζονασυ ταδαιὶ ἴνι ̓εία. Μιανοπίτιε ἥγνίον. Ποδσοπιαε εἷκε ἡιίταπ. Λεν φάει πσπαγίε ἰσπκαῗαε οὐ εκτεαννίε συθιφσααεα. θ. Θνχδασὶτ ἰτπαίασε πιονεε. Μρταῖε αἰμε ᾑ ἰππρανίμσ ααοφτιμε Πακανο ἀππφοιαε Σαν- υίσα δχϊμππ ἰτϊκτυ, α ἴμυδπα ηστυίω τννχὶκίιιν·ς γοευ θιίκμε γαμᾶψπκ Τανγὶ φτοεῖίακ ἴπαατι, ηπνυίοε γαεάαπτ εἰ σπσφνια γἰααα αβ͂τίανυτ. Ιακανιε τίπικ κε σκαῖὶ Ὁμφνυίωνασ ρτοχενεε αφίκπειν ετ ἴι Μονατίκ πιοτὶίε ἰνιανη̈́γίαπιαν. α Π̓θίνίκ Π̓ίππ Παῖατίὶ ἰσφετίαω ἀθθξνειν πατι οἰποτὶ ὶίοτιμππ Μρναείκ. Θ͂αετεσκ νιαιι σαίνστεκκυ ἡααμκα νοροσνσε· εασυ υτγαεγατ Παίακίετ. ὁ. Μαίαπίτεε Σατνυίία ενίδιια ἰσυρεται, Ντε- γδαπαπ Πακατὶ η’ εἰδὶ σϊείεανα ἰμοει, εἴαεφιε εοτονκνοι Μανίσο κτο- νλπ ἀμχί. Γατσπίανκσ Μδτγμίαα ταφαίασυ εσοϊίαζ. Ποπίαοτ ἰνυααίτ. 5στδιασυκσπ ΔΜίίρπε αηζτἰφίτ, εἰ δεία τεμμίοε ἰντ οταίπεκα σοφίτ. Θλιααεαῖρδίασι οθζαιραι, τι ζαἰιιροίκοι ανσεσ ἐνεζαανα. 5. Ππίία ̓προναίσεα ἴπεμν ἐοδσππασα Οζαπίαχαπεπκσ ἐ ἰππρανανίνεπ Λππαα ἰμεραε αί͂σεα φνοτετατ. ἷαπιανιπεπιε κνδα ἀἰτχμτείτ· Μοίν ααπ ασσεαίκτπικιν ααυμνπανίὶ· αο απὶ́σίε πποπειιν, φιὶ ἰἄεν αο δ̓κκίσ θροχαιτο ἐνπ χατμτεμπ χρπίίγίκπεκιν. Μρσονααγιπα ἰνπθενίνχίκνι, ε στο- φθανεα οππγεκ Όνεα νιεχαπκιν. Μὶχβιμμῖͅ Ἑ̓μχαε ακγεονίε αταε οαιεντνκκ. 5. ὉΑανιαγακανιμο Ναίχκοε φινσατεοι ἰπααίξ, ἴσψσαναιον καῖαταιαν,. εε αἆ Σετυίαα ζναιασ Ἔμφίκ, εἰ ζιοι εο βοαααπ ρανζιατίι. θ. Ποππαν αί- πἰτ ἡιίακ ιναίκθιο Πκίπτροπιο ἰνί Κανοσασι υετυίι, αἰἰροίσ αρρεῖ- ἰἰι, ε Πἴαγποεοεθθαπ, αδἰ (αυιαφακαυιὺ κκτοτ κκδτίτεναι, στοῇοίε- ἴαιν. Τζιγχιͅ Μνανίαπκ υαειανικ. θαπγνπα αδ αφαίκίοιαε πιιείσε Μία- τοερῖγπυιύανιαε ναφια. εασκ Ὅταεῖτα τεγαρατανια τμυταε Π̓́ρπμιν ευ ἔπ οσ- γναενιαείοπα οχχισοί. η. Οαυιαζακεπαε ἰή Τιγαγίσπ τεαίκ. Λνύκα ἰσπρανατνὶκ αατίεία φ Ὁ͂γιχδσυω φιεείτ εἰ ἰπυσματναι. Τ̓ιμτχὶ ἰσσενίὶ σνω- υἰπγίατ φοραίαπτιν αἰ Σαφείτοτ αοαμρατυ. τ. Ὁ͂ανυαχατεπαε Ογδαδὲ Ἑέίσπ τιασι κκονιοπ αστα ροιίχίατ, εαπ α ᾗμάανα χτμοπ Μ̓νπντα ἴχτω αυετιί ε αακὶία σὑ χο φὑίνιπυ. πκσιίαε χμίυνατῖαγ. Οσπαθτιθππαε