Ambrogio Novidio Fracco (1547). Sacrorum fastorum libri XII.

Run Info

Accuracy

Editing Progress

RELIGIOSISSIMI FRATRIS BARTHO lomeiSpina Pifani, Sacre Tbeoloría grofe[Je ris ac foeri Dala^- tif apoftolici Magiftri cum Patris ac Pontificis Vic, ... Ph, Subferiptione ad boc , opusimprimen^ dum , promptiffima autloritas,

* ? E

A MB ROSI L Nouidi Fruc Ferentinatis Poete Clariffini

Duodecim de Fatis libros adbuc vius fine. caulis exiflentessatas foc of licio pererrantes, eo cenfemus. egregia laude dictos, Q wat thor luo facto labore, ac grani poemate ;obtintit,poctarum antiquorum fagmenta vanum ac Vdolatrarum cultum, invtilemas immo dánabilem et excerabilem religionem, gerjnadere tot ab ve ,'velut imaginem diuina

dis politione geririffa m. Q uo faclius (ví afJueta) bottiínes, pr fi^

gula que foléni ritu Chriflum mundi Saluatorem ín Sacrofant la Ec

| delia e fierunt ,ad verum dei , diuorumg; cultum. deducerentur . Ft ideo "vt boc inte opus debito donetur bonore, frm: author gloriam apud coris icolas ex. luo fapienti FTudio perennem affequatur, GC a grincipibusqui mmeribus fapicntiam foueat, fapientehgs ipfos fua di^

quos gratia , quo tnerito dlariores euadant , fufeipiunt, In numero fuco

FU deditiffimorum affumetnr , licentiam pre [entibus impartienda,

qua typis cudatur C2" vniuerJorum oculis, opus merito commendan- dum, offeratur, animo duximus CJ* "voto prompti Timo,

Magifler S. Pal, Ideo ceno ph, Vic,